יריב בכר - הנדסה ניהול ופיקוח חברה לניהול פרויקטים ופיקוח.

הצלחת פרויקט נמדדת בשלושה מדדים: לוח זמנים, עמידה בתקציב, איכות הביצוע.

אנו מאמינים כי ניהול מדוקדק תוך ירידה לפרטים בשלבים מוקדמים מביא פרויקט להצלחה, לכן אנו שמים דגש על ניהול מסור, מדויק, אינטנסיבי ואמין החל מהשלבים הראשונים.

השלבים ראשונים מתחילים באפיון הפרויקט, וקביעת שיטות עבודה וביצוע המתאימים לפרויקט הספציפי:

הכנה ראשונית:

1. אפיון הפרויקט וקביעת תכנית ראשונית שתשמש כבסיס להמשך הדרך.

2. מינוי צוות יועצים מתאים לפרויקט.

3. מעקב אחרי צוות המתכננים ע"י קיום ישיבות תכנון ותיאום בין המתכננים השונים.

4. מעקב צמוד אחר כל נושא בפרויקט – כגון מערכות שונות, קונסטרוקציה, אדריכלות וכו'.

5. תיאום התכנון בין המתכננים השונים.

6. בחינת אלטרנטיבות שונות לתצורת המבנה תוך שימוש בניסיון וידע רב שהצטבר בחברה

7. קביעת יעדים – הן בתוכן התכניות והן בלוח הזמנים להכנתן.