עבודה מול רשויות:

1. ניהול צוות המתכננים בעבודתם מול רשויות על מנת לקבל היתר בניה לפרויקט.

2. תיאום בין תכניות הביצוע לתכניות ההגשה לרשויות.

3. מעקב אחר לוח הזמנים להגשות השונות וכן אחר קבלת תגובות מהרשות.

הכנת מכרז קבלנים:

1. תיאום סופי בין כל המתכננים השונים.

2. הכנת מפרט טכני המותאם ספציפית לפרויקט.

3. ריכוז כל האינפורמציה הנדרשת על מנת לקבל הצעת מחיר מדויקת שתביא למינימום חריגות ושינויים.

4. ניהול מו"מ קפדני תוך שימת דגש על המאפיינים הספציפיים לפרויקט.

5. גיבוש החוזה הסופי לאחר בחירת קבלן לעבודה

ניהול ופיקוח תוך כדי העבודה:

1. תיאום התכניות מול היועצים תוך כדי ביצוע.

2. פיקוח הנדסי על העבודות שיתבצעו במבנה.

3. פיקוח על איכות וטיב החומרים המשמשים בביצוע העבודה.

4. הפיקוח והביקורים בשטח יתבצעו ברמה יומיומית.

5. מעקב ובקרה על לוח הזמנים.

6. אישור חשבונות לקבלנים.

7. ניהול המסירה מול הדיירים והקבלן.

8. ליווי קבלת טופס 4 ותעודת גמר.

9. ליווי שנת הבדק.