הריסה חלקית של מבנה ברחוב שנקין 30 ובנית 5 קומות מעל הקרקע וחפירת 3 קומות מרתף בשיטת "טופ דאון". סה"כ 15 יחידות דיור + 5 חנויות. בבנין הותקנה מערכת חניה ממוכנת עם 22 מקומות חניה.