בניין מגורים בן 9 יח"ד קיימות, תוספת 3 קומות, 10 יח"ד, תוספת ממ"ד ומרפסת לכל דירה ו-12 חניות תת-קרקעיות.