תמ"א 38/2

הריסה של בניין קיים בן 3 קומות מעל קומת קרקע וללא חניות , סה"כ 6 יח"ד.

בנייה של בניין בן 7 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע, סה"כ 9 קומות ברוטו, 15 יח"ד חדשות.

2 מרתפי חניה בהם 24 חניות + חניית נכה עפ"י תקן חניה.