תוספת מרפסות ושיפוץ חזיתות

בניין מגורים בן 4 קומות וקומת גג חלקית מעל קומת עמודים מפולשת המכילה 18 יח"ד