תמא 38/1 למבנה קיים

חיזוק ותוספת של 2 קומות – 5 יח"ד חדשות
חפירה מתחת למבנה קיים על מנת ליצור בור חניה המופעל ע"י חניה אוטומטית