38/1

תוספת של 2.5 קומות, סה"כ 8 דירות חדשות

התקנת מרפסות, בניית מעלית ושינוי חדר מדרגות, הגדלת לובאי כניסה, הוספת חדרי שירות בקומת קרקע לכל דירה קיימת לחיזוק, הוספת 12 מקומות חניה במתקן מכפיל תת קרקעי