38/1

תוספת של 2.5 קומות, סה"כ 11 דירות חדשות

בניית מעליות ושינוי במדרגות, התקנת לובאי כניסה, הוספת חדרי שירות בקומת הקרקע, הוספת 12 מקומות חניה במתקן מכפיל תת קרקעי