בניה חדשה – מסחר + משרדים

מבנה משרדים בן 5.5 קומות מעל קומת מסחר גבוהה המבוצע בשני שלבים + 2 קומות מרתף בשטח 1600 מ"ר