ניהול ופיקוח מטעם היזם

אנו עומדים לרשות היזם ומובילים אותו לאיכות מרבית שתספק את צרכי הדיירים והיזם כאחד.

הליווי כולל:

הכנת המפרט והתוכניות תוך מתן דגש לאלמנטים המיוחדים לתמ"א 38

עבודה בבניין מאוכלס – הובלת היזם בתכנון עבודה יעיל והכנת הדרישות ההכרחיות לפני יישום הפרויקט בבניין אשר מתגוררים בו בעת יישום הפרויקט.

התאמת הדירות הקיימות למצב החדש- מתן הוראות לפעולה אשר תתאים את הדירות הקיימות לתנאי הפרויקט החדש.

פתרונות חנייה – מציאת פתרון להיעדר חניה תוך היצמדות לאפשרויות הבנייה והיתריה.

הוספת מעלית ושינוי לובי – סיוע בתכנון נכון של הוספת מעלית ושינוי לובי במיקום האופטימלי.

חיבור הבניין למערכות ישנות וחדשות כגון: חשמל ,כבלים, גז ועוד ללא הפרעה למהלך החיים התקין בבניין – ברשותנו הידע המקצועי לחיבור תשתיות ישנות וחדשות בשיטות שלא יפריעו למהלך הבנייה ולדיירי הבניין.

טיפול בהתנהלות מול הדיירים- אנו מעמידים לרשות הדיירים אינפורמציה מלאה ומתן מענה על כל תהליכי הפרויקט ובכך מאפשרים ליזם להתמקד ביישום הפרויקט בלבד.