תמ״א 38 ניהול ופיקוח מטעם הדיירים

חברתנו מלווה אתכם לאורך כל הדרך ליישום תכנית המתאר הארצית לחיזוק בנייני מגורים מפני רעידות אדמה. הניסיון וההתמחות שלנו מאפשרים לנו להוביל את הפרויקט בשלבי ביצוע איכותיים ולפקח על הנעשה בכל זמן נתון ולאורך כל הדרך משלב התכנון ועד סיום הפרויקט.

הליווי כולל:

ליווי הדיירים בהכנת מפרט טכני לפרויקט ובהתדיינות מול היזם

להכנת המפרט הטכני חשיבות והוא מכיל חלק ניכר מתמורות בעלי הדירות.

לחברתנו יש ידע ניסיון ויכולת ליצור מפרטים שיתאמו לפרויקט ויכללו את מקסימום התמורות לבעלי הדירות שהפרויקט יכול להכיל, תהליך הכנת המפרט מתבצע בניהולנו ובשיתוף פעולה מלא עם הדיירים..

פיקוח על בניה ועמידה בתנאי החוזה של הדיירים מול היזם

כדי לשמור על זכויותיכם ביישום פרויקט תמ"א 38 עליכם לבחור בחברה שתפקח על הנעשה בשטח. אנו בעלי ניסיון רב בפיקוח ובנייה בפרויקטים רבים ובעיקר בפרויקט תמ"א 38. תפקידנו כולל בדיקות באופן שוטף בשטח, הגנה על זכויות הדיירים על פי החוזה שנקבע מול היזם וביקורת שצמודה למפרט הטכני ולאישורים הקיימים.

הפיקוח יכלול:

  • פיקוח על בניה בהתאם לתכניות ומפרט ההסכם
  • פיקוח על טיב ואיכות העבודה
  • פיקוח ובקרה על טיב ואיכות החומרים
  • פיקוח ובקרה על לוחות הזמנים
  • ליווי בעלי הדירות בקבלת הדירות
  • ליווי ועריכת דוח שנת בדק
  • הפקת דוחות בקרה תקופתיים עם פירוט של כל ממצאי הפיקוח, הדוח יכלול פירוט ותמונות.

ליווי צמוד של הפרויקט בכל זמן הבניה

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או עניין בנושא הפרויקט ומאפשרים לכם לקבל יד תומכת שתוביל אתכם בבטחה לסיום הפרויקט תוך ניצול זכויות מקסימאלי.