מבנה בן 9 קומות קיימות ,לכל דירה תוספת ממ"ד,מרפסת, נוספו 8 דירות חדשות על פני 2.5 קומות, במבנה הותקנה מערכת חניה ממוכנת