בניין מגורים לשימור בן 3 קומות ודירת גג עם חזית מסחרית בקומת הקרקע, תוספת בנייה בחלק העורפי, הוספת קומת מרתף, קומת ביניים, 2 קומות עליונות, 11 יח"ד חדשות.