בניין מגורים בן 5 קומות מעל קומת קרקע מסחרית ומעל 2 קומות מרתף, תוספת קומה שישית, הוספת קומת גג חלקית, הגדלת השטח המסחרי, סה"כ 21 יח"ד ב 6 קומות וקומת גג חלקית.