בניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת עמודים, סה"כ 9 יח"ד. תוספת של 2.5 קומות, ממדיים, מעלית וחניות, סה"כ 15 יחידות ו-22 חניות.