בניין רכבת בו קיימות 24 דירות ומכולת. הוספת 18 דירות חדשות והרחבות לדירות הקיימות תוך חיזוק הבניין.