שיפוץ מבנה קיים בן 3 קומות מעל קומת עמודים וחניות, תוספת של 2.5 קומות, 11 יח"ד.