מבנה לשימור קומה 1 מעל קומת קרקע, תוספת 5 קומות עם דירות גג, סה"כ 19 יח"ד ו-16 מקומות חניה.