בניין לשימור בן 4 קומות עם קומה עליונה חלקית מעל מרתף חלקי.