הריסת מבנה מגורים ובנייה של 4 קומות מעל קומת עמודים הכוללת שטחי חניה בקומת הקרקע וחדרים על הגג.