בנין תמ"א 38/1 מהגדולים שננעשו בארץ, הרחבה של 48 דירות ב 8 קומות קיימות ותוספת של 16 דירות, כלל חפירת מרתף חניה.