בניין מגורים בן 6 קומות מעל קומת קרקע, סה"כ 12 יח"ד. הגדלת שטחי ממדים, מבואות וחדרי מדרגות, הגדלת מרפסות.